All - Aware

All-Aware is een adviesbureau op het snijvlak van compliance, communicatie en governance

DIENSTEN

 • Implementatie van integriteit- en compliance programma’s

 • Sturing op het belang van integriteit en conduct

 • Compliance en risk awareness

 • Heldere communicatie, in de juiste vorm en op het juiste moment

 • Governance en toezicht

 • Risico-inventarisatie en -assessments

 • Aansturing van multi-disciplinaire projecten

 

 

THEMA'S

 • Integriteit, Gedrag & Cultuur, Gedragscodes, Governance

 • Begrijpelijke taal, Communicatie op de juiste manier en op het juiste moment

 • Heldere taken en verantwoordelijkheden, afstemming met stakeholders en afbakening 1e, 2e en 3e lijn

 • Risk Assessments en Integrity Frameworks

Diensten

gallery/paardebloem